Privatumo politika

 1.     BENDRA INFORMACIJA

1.1.         UAB „Laisvalaikio Dovanos“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.laisvaikiodovanos.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

1.2.         Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Laisvalaikio Dovanos“

P. Vileišio g. 18, Vilnius LT-10306

Įmonės kodas: 300012393

PVM kodas: LT100000935518

A/S: LT897300010095074459, AB Swedbank

Tel.: (8 5) 203 4400

El. p.: info@laisvalaikiodovanos.lt

 

1.3.         Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Mūsų Interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Mūsų Interneto svetainės lankytojų duomenys  renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad  surinkti duomenys apie Interneto svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.4.         Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mūsų Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

 2.     KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

2.1.         Mes renkame tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją tokią kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 

2.2.         Jums lankantis Mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

2.3.         Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.

2.4.         Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

2.5.         Palaikydamas Interneto svetainę, Interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojM ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

 

2.6.         Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti registruojantis Mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis Mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

 3.     KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

3.1.         Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

3.1.1.     Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis Mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.

3.1.2.     Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.

3.1.3.     Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

3.1.4.     Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas, taip pat Interneto svetainės palaikymui, administravimui, sutrikimų diagnozavimui ir siekdami rinkti statistinę informaciją apie Mūsų Interneto svetainės ir/ ar paslaugų naudojimą.

3.1.5.     Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*

3.2.         Jūsų duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas/ prekes, vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

 

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 4.     KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

4.1.         Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

4.1.1.     Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

4.1.2.     Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems Jūsų užsisakytas, paslaugų/prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakytomis paslaugomis/ prekėmis susijusias paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

4.1.3.     Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4.2.          Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

 

 5.     KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

5.1.         Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir  yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

5.2.         Slapukų informacijos saugojimo terminai yra nurodyti Privatumo politikos 9 skyriuje. Kiti asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti.

 6.     JŪSŲ TEISĖS

6.1.         Jūs turite šias teises:

6.1.1.     Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2.     Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3.     Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4.     Reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

6.1.5.     Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6.     Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

6.1.7.     Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

6.2.         Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@laisvalaikiodovanos.lt arba skambinti telefonu (8 5) 203 4400 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

 

6.3.         Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-09124, el. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt. Teikiant tokį prašymą, Mes galime paprašyti Jūsų asmens dokumento, ar kitos informacijos, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe.

 

6.4.         Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, ir jo priežastis.

6.5.         Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.6.         Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime  tik  informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

6.7.         Dėl savo teisių Jūs  galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.

 

 7.     NAUJIENŲ SIUNTIMAS

7.1.         Jūs  galite užsiprenumeruoti Mūsų naujienlaiškį, įvesdamas savo el. pašto adresą ir vardąInterneto svetainėje, tam skirtoje skiltyje . Taip pat atlikdamas užsakymą Jūs  galite uždėti varnelę, jog norite gauti Mūsų naujienlaiškį. Po naujienų prenumeratos, į įvestą el. pašto adresą Jums bus išsiųstas prenumeratos patvirtinimas.

7.2.         Užsiprenumeravus naujienlaiškį, Jūsų  el. paštas bus naudojamas remiantis Jūsų  sutikimu, kurį bet kada galite atšaukti, paspausdami nuorodą naujienlaiškyje arba kaip numatyta Privatumo politikos 6.2. punkte. Jums atsisakius naujienlaiškio siuntimo, Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutrauksime Jūsų el. pašto adreso naudojimą naujienlaiškiams siųsti. Jūsų  el. pašto adresas gali būti perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienlaiškio siuntimo paslaugas.

7.3.         Išsiuntus naujienlaiškį, Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis: kurį naujienlaiškį asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

 8.     TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

8.1.         Interneto svetainėje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

8.2.         Mūsų Interneto svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“, „Linkedin“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.

8.3.         Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų ir įrankių nustatymų valdymą žiūrėkite Privatumo politikos 9 skyriuje.

 9.     SLAPUKAI

9.1.         Mūsų Interneto svetainėje norime Jums pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam naudojame slapukus (angliškai – cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją, Jūsų nustatytas parinktis ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

9.2.         Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

9.2.1.     Įsiminti Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje (pavyzdžiui, kalbą), taip pat įsiminti Jūsų ankstesnį apsilankymą;

9.2.2.     Užtikrinti Interneto svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;

9.2.3.     Siekiant kontroliuoti Interneto svetainės užklausų skaičių bei užtikrinti Interneto svetainės lankytojų apsaugą;

9.2.4.     Analizuoti Interneto svetainės statistiką;

9.2.5.     Užtikrinti trečiųjų šalių (pvz. „Facebook“, „Linkedin“) įrankių veikimą Interneto svetainėje;

9.2.6.     Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

9.3.         Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš Jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto svetainėje, arba Jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto svetainėje.

9.4.         Mes galime naudoti ir apjungti Interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotume naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau Mes nekuriame individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.

9.5.         Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

9.5.1.     Techniniai slapukai – būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui ir galimybės naudotis jos funkcijoms užtikrinimui. Be šių slapukų Jūs negalėsite naudotis Interneto svetainės paslaugomis;

9.5.2.     Funkciniai slapukai – leidžia Interneto svetainei įsiminti Jūsų pasirinktus dalykus (pvz. pasirinkta kalba) ir pasiūlyti patobulintas funkcijas. Funkciniai slapukai pagerina navigacijos kokybę ir Jūsų patirtį Interneto svetainėje;

9.5.3.     Analitiniai slapukai – padeda atlikti lankytojų navigacijos metodų ir kitų Interneto svetainės parametrų statistinę analizę. Šių slapukų gauti rezultatai paprastai yra anonimiški ir jie naudojami tik statistikos tikslais;

9.5.4.     Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Jus dominantį turinį bei reklaminę informaciją;

9.5.5.     Socialinių tinklų slapukai – reikalingi Jums norint atvaizduoti Interneto svetainės turinį socialinių tinklų paskyrose.

9.6.         Atkreipiame dėmesį, kad:

9.6.1.     Kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto svetainė (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai). Tretieji asmens gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Jūsų informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Jūs galite gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų ir pateikiame tik mums žinomą informaciją apie trečiųjų šalių slapukus.

9.6.2.     Kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio ar kito prietaiso uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje ar kitame lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas Interneto svetainės nuostatas.

9.7.         Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

9.7.1.     Būtini slapukai (4). Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__utmli

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Sesija

HTTP Cookie

CookieConsent

laisvalaikiodovanos.lt

Išsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būseną

1 metai

HTTP Cookie

lc_window_state

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Sesija

HTTP Cookie

PHPSESSID

laisvalaikiodovanos.lt

Išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus.

Sesija

HTTP Cookie

            9.7.2. Nuostatų slapukai (2). Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__lc.visitor_id.

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui.

999 dienos

HTTP Cookie

lc_sso

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui.

999 dienos

HTTP Cookie

9.7.3. Statistikos slapukai (9). Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__utm.gif

doubleclick.net

"Google Analytics" stebėjimo kodas, kuriame įrašoma informacija apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį.

Sesija

Pixel Tracker

__utma

laisvalaikiodovanos.lt

Rinkti duomenis apie tai, kiek kartų naudotojas aplankė svetainę, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. Naudoja "Google Analytics".

2 metai

HTTP Cookie

__utmb

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas laiko žymuo su tiksliu laiku, kada vartotojas pasiekė svetainę. Naudoja "Google Analytics", kad apskaičiuotų svetainės apsilankymo trukmę.

Sesija

HTTP Cookie

__utmc

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas laiko žymuo su tiksliu laiku, kada vartotojas išeina iš svetainės. Naudoja "Google Analytics", kad apskaičiuotų svetainės apsilankymo trukmę.

Sesija

HTTP Cookie

__utmt

laisvalaikiodovanos.lt

Naudojamas norint padidinti serverio užklausų greitį.

Sesija

HTTP Cookie

__utmz

laisvalaikiodovanos.lt

Rinkti duomenis apie tai, iš kur atsirado naudotojas, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas. Naudoja "Google Analytics".

6 mėnesiai

HTTP Cookie

_ga

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

laisvalaikiodovanos.lt

Naudojama "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymo normą

Sesija

HTTP Cookie

_gid

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

Sesija

HTTP Cookie

9.7.4. Rinkodaros slapukai (10). Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_hjIncludedInSample

laisvalaikiodovanos.lt

Nustato, ar naudotojo naršymas turėtų būti užregistruotas tam tikrame statistinės vietos laikiklyje.

Sesija

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Naudoja "Google AdWords", kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, kurie greičiausiai konvertuosis į klientus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį svetainėse.

Sesija

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Neklasifikuoti

Sesija

Pixel Tracker

collect

google-analytics.com

Naudojamas siųsti duomenis "Google Analytics" apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Stebina lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Sesija

Pixel Tracker

fr

facebook.com

Naudoja "Facebook", kad pateiktų reklaminių produktų seriją, pavyzdžiui, trečiosios šalies reklamuotojų pasiūlymus realiuoju laiku.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

impression.php/#

facebook.com

Naudoja "Facebook", kad registruotų parodymus puslapiuose su "Facebook" prisijungimo mygtuku.

Sesija

Pixel Tracker

NID

google.com

Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams.

6 mėnesiai

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Naudojama patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

Sesija

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Neklasifikuoti

Sesija

Pixel Tracker

9.7.5. Neklasifikuoti slapukai (12). Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__lc_mcid

accounts.livechatinc.com

Livechat slapukas

3 metai

HTTP Cookie

__lc_mcst

accounts.livechatinc.com

Livechat slapukas

3 metai

HTTP Cookie

__lc_vv

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

__livechat

livechatinc.com

Livechat slapukas

3 metai

HTTP Cookie

__livechat_lastvisit

livechatinc.com

Livechat slapukas

3 metai

HTTP Cookie

3rdparty

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

main_window_timestamp#

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

message_text

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

notification[predicted_agent]

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

notification[status_ping]

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

recent_window

livechatinc.com

Livechat slapukas

Session

HTTP Cookie

 

 10.  KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

10.1.      Jūs galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdami naudojamos naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.  Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jums gali reikėti peržiūrėti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu www.allaboutcookies.org.

10.2.      Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

10.3.      Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių interneto puslapius. Atkreipiame dėmesį, kad Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, taip pat jiems netaikoma ši Privatumo politika. Tad jei paspaudę nuorodą iš Mūsų Interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 11.  SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Paštu: UAB „Laisvalaikio Dovanos“, P. Vileišio g. 18, Vilnius
Telefonu: 8 5 203 4400

El. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. spalio mėn.

 

Siekdami pagerinti Jūsų dovanų ieškojimo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus. Daugiau apie slapukus Privatumo politikoje