Pasirūpink vasaros pramogomis! Nuolaidos iki -42 %
skambinkite (8 5) 203 4400 arba parašykite konsultantui (chat)
Meniu

35 € jūsų nepakartojamoms dovanoms!

Akcija „Pirk 2 dovanas už 80 € ir gauk 35 € kitam apsipirkimui“

Dalyvaudami Akcijoje, jūs (i) sutinkate laikytis šių Taisyklių, įskaitant visų teisėtų reikalavimų, ir (ii) sutinkate laikytis Akcijos vykdytojo sprendimų (kaip apibrėžta toliau), kurie yra galutiniai ir privalomi visais su Akcija susijusiais klausimais.

Laisvalaikio dovanos UAB (įmonės kodas  300012393), registruotas buveinės adresas Žygio 97A, Vilnius, Lietuva („Akcijos vykdytojas“) yra šios Akcijos organizatorius.

Šios Taisyklės yra taikomos kartu su Pirkimo taisyklėmis ir Bendrosiomis naudojimo sąlygomis, pagal kurias galite naudotis Akcijos vykdytojo paslaugomis (jas rasite https://www.laisvalaikiodovanos.lt/bendrosios-naudojimo-salygos/ ir https://www.laisvalaikiodovanos.lt/salygos/), taip pat kitomis su paslaugų teikimu susijusiomis sąlygomis, įskaitant https://www.laisvalaikiodovanos.lt/privatumo-politika/.

Kokios yra naudojimosi Akcija sąlygos?

Akcija galioja nuo 2023 12 01 00:01 iki 2023 12 24 23:59 arba iki kito pranešimo ar kol baigsis kodai.

Akcija galioja tik internetinėje Akcijos vykdytojo parduotuvėje.

Akcijos dalyviu gali būti tik pilnametis asmuo.

Akcija netaikoma B2B užsakymams.

Akcija negali būti derinama su kitomis Akcijomis ir išpardavimais.

Akcijos dalyviais laikomi asmenys, kurie Akcijos „Pirk 2 dovanas už 80 € ir gauk 35 € kitam apsipirkimu“ vykdymo metu iš Akcijos vykdytojo internetinės parduotuvės įsigijo mažiausiai dvi prekes (minimali vienos prekės kaina ne mažesnė nei 35 €), o bendra prekių krepšelio vertė ne mažesnė nei 80 €.

Akciją sudaro:

  • Įgyvendinus Akcijos sąlygas, kurias sudaro ne mažiau nei 2 prekių įsigijimas už ne mažiau nei 80 € sumą (minimali vienos prekės kaina ne mažesnė nei 35 €), Akcijos dalyviui suteikiama 35 € vertės nuolaida, kurią galima panaudoti internetinėje arba fizinėse Akcijos vykdytojo parduotuvėje. 
  • Nuolaidos kodas bus atsiųstas Akcijos dalyvių pirkimo metu nurodytu el. paštu, 2023 12 27–2024 01 05 laikotarpiu. Nuolaidos kodo galiojimo laikas: 2023 01 01–2024 03 31.
  • Vienu 35 € vertės nuolaidos kodu galima apmokėti vieną krepšelį.

Nuolaidos kodas nekeičiamas į pinigus.

35 € vertės nuolaidos kodo panaudojimo metu, įsigijus prekių už didesnę nei 35 € sumą, pirkėjas turės sumokėti priemoką. Jeigu 35 € vertės nuolaidos kodo panaudojimo metu pirkinių krepšelis nesieks 35 € sumos, skirtumas pirkėjui nebus grąžinamas.

Dalyviui atšaukus, atsisakius ir grąžinus užsakymą ar jo dalį, nemokamai suteiktas dovanų kodas anuliuojamas Akcijos vykdytojo.

Kokią kitą teisinę informaciją turėtumėte žinoti?

Akcijos vykdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu, laikinai arba visam laikui, be išankstinio įspėjimo, keisti Akcijos sąlygas arba nutraukti Akciją. Akcijos vykdytojo sprendimas visais su Akcija susijusiais klausimais yra galutinis ir privalomas.

Akcijos vykdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu taisyti ar keisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės paskelbtos šiame puslapyje.

Akcijos vykdytojas pasilieka teisę: (i) visam laikui iš Akcijos diskvalifikuoti bet kurį asmenį, kuris, Akcijos vykdytojo nuomone, tyčia pažeidė šias Taisykles; ir (ii) atšaukti, sustabdyti ir (arba) pakeisti Akciją be jokios atsakomybės, jeigu paaiškėja apgaulės, klaidinimo, viruso ar kitas veiksnys, kurio Akcijos vykdytojas pagrįstai nekontroliuoja, pablogina Akcijos administravimą, sklandų veikimą ar tinkamą naudojimą, dėl kurio savarankiškai sprendžia Akcijos vykdytojas.

Akcijos vykdytojas tvarkys Akcijoje dalyvaujančiųjų asmens duomenis, vadovaudamasis Akcijos vykdytojo Privatumo politika.

Šioms Akcijos Taisyklėms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Visi skundai, susiję su Akcija ir/ar jos vykdymu, turi būti pateikiami raštu ir siunčiami Akcijos vykdytojui elektroniniu paštu adresu: info@laisvalaikiodovanos.lt. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.